Открити процедури

ID на решението в РОП (идентификационен номер)

Предмет на обществената поръчка

784153

Доставка на вещево доволствие за нуждите на НВУ "Васил Левски"

784150

Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски” в район гр. Велико Търново и район гр. Шумен.

 

Назад