Връчване на дипломи на студентите от ОКС „магистър”, Випуск 2016 година от факултет „Общовойскови“.

     На 19.05.2017 г. от 11.00 часа в Аула 2 на Първи учебен корпус, ще бъдат връчени тържествено дипломите на студентите, дипломирали се с ОКС „магистър” от факултет „Общовойскови”. Облекло – официално.

    Всички студенти, които ще получат дипломите си, да се явят от 10.00 часа до 10.40 ч. в Аула 2, за да се подпишат в регистрационната книга.

   На тържеството могат да присъстват родители и близки на абсолвентите.

Назад