СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” през академичната 2017-2018г.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

  • Подаване на заявления за участие по гражданска специалност при катедрените координаторидо 20.04.2017г. Формулярът е качен на сайта на НВУ рубрика Еразъм+. При желание за участие в двете мобилности – с цел обучение и с цел практика – се подават 2 заявления!
  • Тест по чужд език (при липса на документ за удостоверяване на нивото на владеене) – по факултети – 25.04.2017г.
  • Класиране по факултети – 05.05.2017г.

Критерии за кандидатстване

Назад