Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ участва в конференция, организирана от Комисията за защита от дискриминация и Посолството на САЩ в България

     От 14 до 16 март 2017 г. началникът на Националния военен университет „Васил Левски” бригаден генерал Пламен Богданов участва в конференция на тема: „Защита на свободата на вероизповедание и борба с дискриминацията и насилието по признаци религия и убеждения”, организирана от Комисията за защита от дискриминация и Посолството на САЩ в Република България. Съдържанието на конференцията се основава на Резолюция 16/18 на Съвета по правата на човека на ООН, която дава насоки за борба с религиозната нетолерантност и дискриминация.
     Поздравление към участниците в международния форум отправиха Н. Пр. Ерик Рубин – посланик на САЩ в България и бригаден генерал Пламен Богданов – началник на Националния военен университет „Васил Левски”. В поздравлението си бригаден генерал Богданов каза: „Нетолерантността и дискриминацията на основата на религия или вяра са въпроси, които се оказаха бич за нашето съвремие. Множеството актове на враждебност и насилие, на които сме свидетели в ежедневието са доказателство за нуждата да се задействат превантивните механизми на обществото за намирането на решения на тези проблеми.”
     Пленарният доклад в основния панел бе представен от проф. д.н. Венелин Терзиев от Националния военен университет „Васил Левски” и бе на тема: „Ввъзможности за включване във военнообразователната система на България и гарантиране на гражданските права”.
     Екип от експерти от американските департаменти на правосъдието и вътрешната сигурност и техни колеги от българска страна изнесоха лекции и проведоха практически занимания, даващи възможност за изучаване на добрите практики, които водят до постигане на общите цели в борбата с непоносимостта и дискриминацията по признаците религия и убеждения, без да се ограничава свободата на изразяване или изповедание.
     Лекторите в своите презентации направиха преглед на вътрешното законодателство и на историята на двете страни, свързани със свободата на вероизповедание и гражданските права, на начина за гарантиране на религиозната свобода в рамките на държавните служби за сигурност, на защитата от религиозната дискриминация в сферата на образованието, заетостта и строежа на храмове, на ангажираността на религиозните общности като модел за ефективна реформа на политиката, на наказателните  закони и защитата на гражданските права, на религиозната дискриминация и престъпленията от омраза, на изграждането на НПО-коалиции и защита на правото на свобода на вероизповеданието, на модели за добро управление и постигане на разбирателство.
 

 

Назад