Конкурс за изработване на най-добър постер на тема „Наследството на Нютон”

Националният военен университет Васил  Левски
организира
 
конкурс за изработване на най-добър постер на тема
„Наследството на Нютон
 
    Постерите могат да представят материали свързани с живота на Исак Нютон, неговите откритията и техните приложения.
    В конкурса имат право да участват ученици, студенти и курсанти.
    Всеки участник може да представи до 2 постера, като постерите трябва да са с размер А1.
    Постерите да се изпратят в срок до 24 април 2017 г. на адрес: град Велико Търново 5000, бул. „България” №76 за „Конкурса за постери” или да се предадат на ас. инж.   Николай Долчинков – кабинет 3324 в Трети учебен корпус на НВУ „Васил Левски”.
    Участниците трябва да изпратят постера в и електронен вид на е-mail: n_dolchinkov@abv.bg за осъществяване на обратна връзка.
    Получените след указания срок постери няма да бъдат оценявани от комисията.
    Отличените постери ще бъдат представени от 25 април до 15 май 2017 г. в изложби в НВУ „Васил Левски“ и в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ Велико Търново.
    Авторите на най-добрите постери ще бъдат наградени.

Назад