Общоуниверситетско състезание „Най-добър приложен физик-електрончик"

   Националният военен университет "Васил  Левски" организира състезание „Най-добър приложен физик-електрончик"
Състезанието ще се проведе в два кръга:
 Първи кръг -  изработване на практически модел.
Състезанието ще се проведе по следния график:
4 април 2017 г. от 14.15 ч. във факултет „Общовойскови“ ;
6 април 2017 г. от 14.15 ч. във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“;
12 април 2017 г. от 14.15 ч. във факултет „Авиационен“.
   В състезанието участват по 12 състезатели. Времето за работа е 60 минути. При повече желаещи за участие се провежда подборен кръг с решаване на практико-приложен тест.
 
   Втори кръг - призьорите от първия кръг участват в общоуниверситетско състезание, което ще се проведе на 10 май 2017 г. от 14.15 ч. във факултет „Общовойскови“.
 
   Във финалния етап се изработва модел на електронна схема. Победител е този, който най-бързо и правилно изработи макета.
 
   Заявки за участие се приемат до 31 март 2017 г. при ас. инж. Николай Долчинков – факултет „Общовойскови”, катедра „Защита на населението и инфраструктурата“, учебен корпус №3, кабинет 3324 или на е-mail: n_dolchinkov@abv.bg

Назад