Нормативни документи, свързани с приема по граждански специалности

 

Заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски”№РД-02-544/31.05.2017 г., относно организацията и провеждането на втори период на конкурсните изпити за кандидатстване в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 година.

Заповед на началника на Национален военен университет „Васил Левски”№РД-02-1041/31.10.2016 г., относно организацията на кандидатстването, провеждането на конкурсните изпити, класирането и приемането на кандидатите за обучение в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 година.

Приложение №1 График за прием на документи и провеждане на изпити и тестове с кандидатите за курсанти и студенти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 г.

Приложение №2 График за провеждане на конкурсни изпити за кандидатстване в НВУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018 година.

Приложение №3 Образец на заявление за кандидатите за курсанти и кандидати за студенти.

Правилник за прием и учебна дейност

Назад