Повишаване в първо офицерско и сержантско звание на випуск-2015

Назад