Проверка на данни и резултати от изпити


Свободни места за студенти
по специалности
след записването по второ класиране
Място на обучение
Специалност
Брой
Факултет
Общовойскови”
Стопанска логистика – дистанционно
1
Национална и регионална сигурност – редовно
1
Национална и регионална сигурност – задочно
3
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи – редовно
6
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи – задочно
1
Защита на населението и инфраструктурата – редовно
4
Защита на населението и инфраструктурата – задочно
1
Автомобилна техника и транспортна логистика – редовно
1
Индустриален мениджмънт – задочно
4
Строителни и специални машини – задочно
5
Факултет
 „
Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
Комуникационна техника и технологии – редовно
6
Комуникационна техника и технологии – задочно
7
Компютърни системи и технологии – редовно
5
Компютърни системи и технологии – задочно
13
Компютърни технологии за проектиране –редовно
8
Компютърни технологии за проектиране –задочно
3
Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол – редовно
4
Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол – задочно
5
Административна и информационна сигурност – редовно
1
Административна и информационна сигурност – задочно
2
ФакултетАвиационен”
Авиационна техника и технологии – редовно
4
Авиационна техника и технологии – задочно
7
Автоматика, информационна и управляваща техника – редовно
5
Автоматика, информационна и управляваща техника – задочно
7
Авиационна електроника – редовно
3
Авиационна електроника – задочно
6

    Записването на кандидат-студентите за незаетите места ще се извърши на 22.07.2017 г. от 10.00 часа в НВУ Васил Левски“ – само в район гр. Велико Търново (приемeн център на КПП-юг), на база класирането в низходящ ред на състезателния бал по реда на тяхното явяване.

    Важно! При попълване на незаетите места по низходящ ред на бала, явяването на кандидатите за студенти до 9.50 ч. на 22.07.2017 г. е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

     Приетите студенти при записване представят следните документи:

  • диплома за средно образование – оригинал;
  • четири снимки с формат 3/4 см цветни;
  • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
  • документи за записване на нови студенти (по образец);
  • лична карта, която след проверката се връща на студента;
  • документ за внесена такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека.

     Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.

     Годишен абонамент за ползване на библиотека - 10лв.

Такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” през учебната 2017-2018 г.

 
Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следното поле:

ЕГН


 

 

Назад