Директни възлагания

ID на решението в РОП (идентификационен номер)

Предмет на обществената поръчка

XXXXXX

Текущ ремонт на столова 2 битов корпус.

667559

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности.

664972

Ушиване на парадно и всекидневно облекло с плат на възложителя.

 

Назад