ТАКСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Таксите за конкурсен изпит са: за първи изпит 30 лв и за всеки следващ по 20 лв.

Кандидатстващите с оценка от държавен зрелостен изпит заплащат такса от 30 лв.

Кандидатстващите с оценка от положен през 2017 година конкурсен изпит в други, акредитирани висши училища в България заплащат такса от 30 лв.

При използване на оценка от ДЗИ и конкурсен изпит кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.

При използване на оценка от конкурсен изпит, положен в друго висше училище и конкурсен изпит кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.

При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго висше училище и конкурсен изпит кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.

При използване на оценка от предварителен изпит, оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго висше училище кандидатите заплащат само 30 лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 лв.

При използване на оценка САМО от предварителен изпит/изпити кандидатите НЕ заплащат такса.

Комплектът документи за кандидатстване е на цена 10 лв.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.
Годишен абонамент за ползване на библиотека 10 лв.

Назад