Важни дати от историята на Национален военен университет "Васил Левски"

1 септември 1878 г. – императорският руски комисар в България генерал-адютант княз А. Дондуков-Корсаков издава заповед № 14, с която назначава първия команден състав на училището.

6 септември 1878 г. – началникът на училището гвардейски капитан Николай Флейшер издава заповед № 1 по училището.

ноември 1878 г. – училището се премества в София.

26 ноември 1878 г. – извършва се тържественото откриване и освещаване на училището.

27 ноември 1878 г. – започват първите учебни занятия.

10 май 1879 г. – произведен е първият випуск офицери в училището.

30 август 1881 г. – на училището е връчено първото бойно знаме.

22 август 1886 г. – княз Александър І подписва Указ № 181 относно разформиране на Военното училище за участие в неговата детронация.

3 септември 1886 г. – регентите Стефан Стамболов, Петко Каравелов и подполковник Сава Муткуров подписват Указ № 187 за сформиране на Военното училище.

септември 1892 г. – училището се премества в нов район.

септември 1900 г. – към училището започва да функционира Военна гимназия.

есента на 1910 г. – закрива се и последният клас от Военната гимназия.

септември 1912 г. – училището е закрито поради общата мобилизация, а личният състав заминава в частите.

началото на август 1913 г. – училището започва да функционира отново.

септември 1915 г. – военното училище преминава на съкратени срокове на обучение поради участието на България в Първата световна война.

9 април 1924 г. – XXI Обикновено народно събрание приема Закон за признаване на Военното училище за висше специално учебно заведение.

23 април 1924 г. – цар Борис III издава Указ № 12, с който утвърждава горния закон.

12 септември 1925 г. – цар Борис ІІІ връчва на училището второто бойно знаме.

1928 г. – в училището започват да се обучават авиатори и моряци.

1931 г. – към училището е открит Морски отдел.

6 май 1937 г. – цар Борис ІІІ връчва на училището третото бойно знаме.

12 юни 1937 г. – цар Борис III издава Указ № 164, с който към училището се открива Военна гимназия.

18 февруари 1945 г. – Министърът на войната генерал-лейтенант Дамян Велчев подписва заповед № 45, с която за патрон на училището е определен Апостолът на българската свобода Васил Левски.

есента на 1945 г. – напълно е закрита Военната гимназия.

1946 г. – училището е наградено с орден “За храброст” – І степен.

3 май 1952 г. – училището получава четвърто бойно знаме.

есента на 1955 г. – училището се премества в нов район в кв. “Банишора”.

септември 1958 г. – училището се премества в гр. Велико Търново.

10 юли 1959 г. – с Постановление на Министерския съвет № 148 училището е реорганизирано във висше учебно заведение със срок на обучение пет години.

септември 1963 г. – училището преминава на тригодишен срок за обучение (полувисш курс).

септември 1969 г. – училището е наградено с орден “Народна република България” – І степен.

септември 1969 г. – военното училище отново преминава към висш курс четири и пет години.

12 октомври 1972 г. – направена е първата копка на днешния район.

14 октомври 1974 г. – в днешния район е открита първата сграда – “инженерният корпус”.

14 октомври 1978 г. – в днешния район се премества последното подразделение – курсантският танков батальон.

25 октомври 1978 г. – в днешния район се премества управлението на училището.

15 септември 1979 г. – официално е открит днешният район на университета.

1984 г. – четвъртото бойно знаме е подменено с ново – пето по ред.

септември 1988 г. – в училището са приети девойки със срок на обучение четири години, за всички останали специалности срокът е увеличен на пет години.

15 август 1991 г. – с Указ № 246 на Президента на република България е променено наименованието на училището и то започва да се нарича Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”.

23 август 1991 г. – училището получава шесто бойно знаме.

1 септември 1998 г. – училището преминава на факултетна организация и срок за обучение четири години.

март 1999 г. – проведена е първата институционална акредитация на училището.

септември 1999 г. училището се включва в програмата за международен обменSocrates”.

17 май 2001 г. – военното училище получава своето седмо бойно знаме.

14 юни 2002 г. – ХХХІХ Обикновено народно събрание приема решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище “Васил Левски”, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана “Панайот Волов” и Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски” в Национален военен университет “Васил Левски”, с три факултета със седалища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия..

1 септември 2002 г. – проведена е церемония по официалното откриване на Националния военен университет “Васил Левски”.

1 септември 2002 г. – бойното знаме на училището е предадено на началника на университета бригаден генерал Ангел Златилов.

2003 г. – университетът получава акредитация и Харта за работа по програмата “Socrates” за периода 2003-2006 г.

4 април 2004 г. – в университета официално е въведена Системата за управление на качеството на обучение.

3 юли 2005 г. – Системата за управление на качеството на обучение на университета е сертифицирана от международната лицензирана организация BVQI.

24 ноември 2005 г. – с протокол № 36 на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация на университета е дадена институционална акредитация за срок шест години.

2007 г. – университетът получава акредитация и Харта за работа по програмата “Lifelong Learning” за периода 2007-2013 г.

18 юни 2008 г. – Системата за управление на качеството на обучение е ресертифицирана от международната лицензирана организация BVC.

25 март 2010 г. Университетът получава знака "Златна книга" за принос към българската наука и става член на Съвета на евопейската научна и културна общност,  като получава "Златен печат за европейски мениджмънт".

15 декември 2011 г. – с протокол № 34 на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация на университета е дадена институционална акредитация за срок пет години.

2014 г. – университетът получава акредитация и Харта за работа по програмата “Erasmus+” за периода 2014-2020 г.

6 октомври 2016 г. – с протокол № 20 на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация на университета е дадена институционална акредитация за срок шест години.

 

Назад