Конференция по проект № BG051PO001-3.1.09-0003

 
ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ № BG051PO001-3.1.09-0003
РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
НА Конференция
СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ
 НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА,
 
КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 11-12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
ВЪВ ХОТЕЛ „АЛЕГРО”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
Организационен комитет
 
Председател:
Бригаден генерал Тодор Дочев
 
Членове на Организационния комитет:
професор д.и.н. Севдалина Димитрова
подполковник доцент доктор Николай Ничев
доцент доктор Диана Тимова
 
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Моля заявете своето желание за участие чрез попълване на заявка.
 
Заявките за участие се приемат до 5 декември 2014 г.
Заявките за участие се попълват http://www.nvu.bg/node/1220
Може да представите доклади в посочените направления.
Докладът да бъде депозиран при регистрацията на 11 декември 2014 г. във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Представянето на докладите е до 15 минути.
Окончателният вариант на програмата ще бъде Ви бъде изпратена на посочените от Вас електронни адреси до 8 декември 2014 г. 
 
Разходите по настаняване, хранене, кафе-паузи, рекламни материали и за сборника доклади се осигуряват по проект  № BG051PO001-3.1.09-0003
Развитие на съвременна система за квалификация и кариерно израстване
на преподавателите в Национален военен университет „Васил Левски”
 
 
РАБОТНА ПРОГРАМА
 
11 декември 2014 г.
Място: Хотел „Алегро”
 
1. Регистрация на участниците
10.00 -11.00 ч.
2. Пленарна сесия
11.00 – 12.00 ч.
3. Обяд и настаняване
12.00 – 13.30 ч.
4. Представяне на доклади
13.30 – 15.30 ч.
5. Кафе-пауза
15.30 – 16.00 ч.
6. Дискусия
16.00 – 17.30 ч.
7. Вечеря
19.00 ч.
 
12 декември 2014 г.
Място: Хотел „Алегро”
1. Представяне на доклади
9.00 – 10.30 ч.
2. Кафе-пауза
10.30 – 11.00 ч.
3. Дискусия
11.00 – 12.30 ч.
4. Обяд
12.30 – 13.30 ч.
5. Отпътуване на участниците
13.30 ч.
 
 
ЗА КОНТАКТИ
 
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
 
Телефони: 0887395307     професор д.ик.н. Севдалина Димитрова
        0884507065     майор Иванка Георгиева
Факс           062/618899
 
За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Заявката за участие може да попълните тук.
 
Инвестира във вашето бъдеще!
 

Назад