Полезна информация

 
За контакти:
отделение „Планиране и управление на ресурсите”
тел. 062/618850; факс: 062/618899
e-mail: pur@nvu.bg
 
Набирателна сметка за внасяне на гаранции за участие и изпълнение:
Интернешънъл Асет Банк, гр. Велико Търново
IBAN BG 52 IABG 7431 3300 8355 00,
BIC IABGBGSF

 

Назад