Архив - търгове

2018 година

Заповед № РД-02-1056/31.10.2018 г. oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Заповед № РД-02-653/13.06.2018 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-652/13.06.2018 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-564/22.05.2018 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-563/22.05.2018 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-405/12.04.2018 г. oтносно провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-299/14.03.2018 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-222/20.02.2018 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-203/13.02.2018 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-173/02.02.2018 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-167/01.02.2018 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-153/26.01.2018 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Протокол от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост.

Заповед № РД-02-147/24.01.2018 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Протокол от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост.

Заповед № РД-02-144/24.01.2018 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Протокол от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост.

Заповед № РД-02-104/12.01.2018 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Протокол от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост.

Заповед № РД-02-92/10.01.2018 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Протокол от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост.

Заповед № РД-02-1040/17.10.2017 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична държавна собственост.

2017 година

Заповед № РД-02-225/24.02.2017 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

 

2016 година

Заповед № РД -02 - 726/05.07.2016 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД -02 - 685/29.06.2016 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД- 02-642/17.06.2016 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД- 02-641/17.06.2016 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД- 02-623/14.06.2016 г. относно изпълнение на влезли в сила решения на Административния съд гр. Велико Търново № 181/01.06.2016 г. и № 182/01.06.2016 г.

Заповед № РД- 02-576/27.05.2016 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД- 02-579/27.05.2016 г. Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД- 02-545/19.05.2016 г. Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-484/04.05.2016 г. Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-426/18.04.2016 г. Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-267/02.03.2016 г. Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот- публична държавна собственост представляващ част от сграда № 95 "Библиотечен комплекс" , във факултет "Авиационен" гр. Долна Митрополия за разкриване на Кафе-клуб.

Заповед № РД-02-249 Относно прекратяване на търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал.2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ ,,Васил Левски”.

№ РД-02-248 Относно прекратяване на търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал.2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ ,,Васил Левски”

Заповед № РД-02-247 Относно прекратяване на търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал.2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ ,,Васил Левски”

Заповед № РД-02-253 Относно допълнение на заповед № РД-02-247.

Заповед № РД-02-252 Относно допълнение на заповед № РД-02-248.

Заповед № РД-02-251 Относно допълнение на заповед № РД-02-249.

Заповед № РД-02-134 22 януари 2016 г. Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-84 07 януари 2016 г. Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-81 06 януари 2016 г. Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

2015 година

Заповед № РД-01-1159 19 ноември 2015 г. Относно обявяване на резултатите от предварителен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В.Левски”.

Заповед относно продажба движими вещи – частна държавна собственост, непродадени в два последователни търга, обявени с мои заповеди за продажба № РД-01-1067/16.10.2015 г. и № РД-01-1127/06.11.2015 г.

Заповед № РД-01-1159/19.11.2015 г. Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-01-1127 06 ноември 2015 г. Относно провеждане на повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Протокол № 4370/06.11.2015г. от заседание на комисия

Заповед № РД-01-1067 16 октомври 2015 г. Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Заповед № РД – 01-1032 08 октомври 2015 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД – 01/336/ 11 март 2015 г., относно обявяване на резултатите от проведен  търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-01-310/ 04 март 2015 г., относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот.

Заповед № РД-01-309/ 04 март 2015 г., относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот.

Заповед № РД-01-290/ 23 февруари 2015 г., относно изменение на заповед № РД-01-167/28.01.2015 г.

Заповед № РД-01-167/ 28 януари 2015 г., относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-01-132/ 21 януари 2015 г., относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

2014 година

Заповед № РД-01-849/ 22.10.2014 г., относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Заповед № РД-01-625/ 04.08.2014г., oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-01-511/ 16.06.2014г., относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Назад