Конференция по проект № BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване управлението на висшите училища”,

ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ № BG051PO001-3.1.08-0024
„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
В НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
НА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”,
 
КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 6-7 НОЕМВРИ 2014 Г.
ВЪВ ГРАНДХОТЕЛ „ЯНТРА”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
Организационен комитет
Председател:
Бригаден генерал Тодор Дочев
 
Членове на Организационния комитет:
полковник доцент доктор Свилен Стефанов
доцент доктор Росен Петков
подполковник доктор Тихомир Йотков
 
 
 
СЕКЦИЯ 1
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
 
СЕКЦИЯ 2
СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
 
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Моля заявете своето желание за участие чрез попълване на заявка.
 
Заявките за участие се приемат до 30 октомври 2014 г.
Заявките за участие се попълват http://www.nvu.bg/node/1185
Може да представите доклади в посочените направления.
Докладът да бъде депозиран при регистрацията на 6 ноември 2014 г. във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Представянето на докладите е до 15 минути.
Окончателният вариант на програмата ще бъде Ви бъде изпратена на посочените от Вас електронни адреси до 4 ноември 2014 г. 
 
Разходите по настаняване, хранене, кафе-паузи, рекламни материали и за сборника доклади се осигуряват по проект  № BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системата за управление в Националния военен университет „Васил Левски”
 
РАБОТНА ПРОГРАМА
 
6 ноември 2014 г.
Място: Грандхотел „Янтра”
 
1. Регистрация на участниците
10.00 -11.00 ч.
2. Пленарна сесия
11.00 – 12.00 ч.
3. Обяд и настаняване
12.00 – 14.00 ч.
4. Работа по секции
14.00 – 15.30 ч.
5. Кафе-пауза
15.30 – 16.00 ч.
6. Дискусия
16.00 – 17.30 ч.
7. Вечеря
19.00 ч.
7 ноември 2014 г.
Място: Грандхотел „Янтра”
 
1. Работа по секции
9.00 – 10.00 ч.
2. Кафе-пауза
10.00 – 10.30 ч.
3. Дискусия
10.30 – 11.00 ч.
4. Посещение в НВУ „Васил Левски”
11.30 – 12.30 ч.
5. Обяд в НВУ „Васил Левски”
12.30 – 13.30 ч.
6. Отпътуване на участниците
13.30 ч.
 
ЗА КОНТАКТИ
 
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
 
Телефони: 062/618711      0887706710     полковник доцент доктор Свилен Стефанов
       062/618807      0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс          062/618899
 
За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Заявката за участие може да попълните тук.
 
Инвестира във вашето бъдеще!
 

Назад