НВУ „Васил Левски” беше домакин на Тържественото събрание на Дружество „Военноинвалид” – Велико Търново

Назад