Такси за дистанционна форма на обучение на студенти в ОКС „магистър”

Такси за обучение в ОКС „магистър” за  учебната 2018/2019 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

И СПЕЦИАЛНОСТИ

Годишна такса ОКС „магистър”

Д

3.

Социални, стопански и правни науки

 

3.7.

Администрация и управление

 

 

Стопанска логистика

1100

5.

Технически науки

 

5.13.

Общо инженерство

 

 

Индустриален мениджмънт

1100

 

Автомобилна техника и транспортна логистика.

1100

9.

Сигурност и отбрана

 

9.1.

Национална сигурност

 

 

Национална и регионална сигурност

1200

 

 

Забележка: Посочените такси са в българска валута лева и са с включено ДДС.

Таксите се заплащат до 1 (една) седмица от започването на семестъра заедно с такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на университета.

Назад