Такси за дистанционна форма на обучение на студенти в ОКС „магистър”

Такси за обучение в ОКС „магистър” за  учебната 2017/2018 г.
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
Годишна такса „магистър”
Цени в лева с ДДС
3.
Социални, стопански и правни науки
 
3.7.
Администрация и управление
 
 
Стопанска логистика
1100
 
Забележка: Посочените такси са в българска валута лева и са с включено ДДС.
Таксите се заплащат до 1 (една) седмица от започването на семестъра заедно с такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на университета.

Назад