Явяване на ALCPT

   Датите за предварителен тест ALCPT, за явяване на изпита за определяне нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 за редовната пролетна изпитна сесия на 2019 година в НВУ "Васил Левски" са:

Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”, град Велико Търново:

  • 03.06.2019 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3, зала 1324)
  • 04.06.2019 г. – от 10,00 ч. – резервна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3, зала 1324)
Департамент „Чуждоезиково обучение", град Шумен:
  • 04.06.2019 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (зала 7301 - ДЧЕО)
  • 05.06.2019 г. – от 10,00 ч. – резервна дата (зала 7301 - ДЧЕО)

Назад