Явяване на ALCPT

   Датите за предварителен тест ALCPT, за явяване на изпита за определяне нивото на владеене на английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 за редовната есенна изпитна сесия на 2017 година са:

Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”, град Велико Търново:

  • 07.09.2017 г. – от 09,00 ч. – редовна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3)
  • 08.09.2017 г. – от 09,00 ч. – резервна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3)
Департамент „Чуждоезиково обучение", град Шумен:
  • 07.09.2017 г. – от 09,00 ч. – редовна дата (зала 7301 - ДЧЕО)
  • 08.09.2017 г. – от 09,00 ч. – резервна дата (зала 7301 - ДЧЕО)

Назад