Явяване на ALCPT

   Датите за предварителен тест ALCPT, за включване в квалификационни курсове по английски език през второто полугодие на 2017 година са:

Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”, град Велико Търново:

  • 01.06.2017 г. – от 09,00 ч. – редовна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3)
  • 02.06.2017 г. – от 09,00 ч. – резервна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3)
Департамент „Чуждоезиково обучение", град Шумен:
  • 06.06.2017 г. – от 09,00 ч. – редовна дата (зала 7301 - ДЧЕО)
  • 07.06.2017 г. – от 09,00 ч. – резервна дата (зала 7301 - ДЧЕО)

Назад