Професор доктор Божидар Димитров – Директор на Националния исторически музей е определен за представител на министъра на образованието и науката в Съвета на настоятелите на Националния военен университет „Васил Левски”