Лекция на началника на отбраната за ролята на младите офицери и перспективите им за развитие

Свободни места за прием на студенти

ПРИЕМ
Прием по военни специализации, редовна форма на обучение (за граждански лица)
За учебната 2020-2021 г. НВУ „Васил Левски“ организира кампания за РАНЕН ПРИЕМ и РЕДОВНА приемна кампания.
Прием по граждански специалности в ОКС „Бакалавър”

Прием по граждански специалности в ОКС „Магистър”
 
СЪБИТИЯ